Mario Lemieux


1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
797
+11.48%
$697.00
1985 Topps
Mario Lemieux #9
2,075
-1.98%
$430.22
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
425
-2.54%
$1,750.00
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
48
-2.83%
$52.80k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
1,739
-3.30%
$1,225.00
1985 Topps
Mario Lemieux #9
76
-4.36%
$15.00k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
598
-12.88%
$3,500.66
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
469
-25.27%
$461.00
1985 Topps
Mario Lemieux #9
stars
952
-36.03%
$991.51
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
384
N/A
$1,196.04
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
10
N/A
$32.36k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
164
N/A
$1,825.00
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
73
N/A
$11.91k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
797
+11.48%
$697.00
1985 Topps
Mario Lemieux #9
2,075
-1.98%
$430.22
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
425
-2.54%
$1,750.00
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
48
-2.83%
$52.80k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
1,739
-3.30%
$1,225.00
1985 Topps
Mario Lemieux #9
76
-4.36%
$15.00k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
598
-12.88%
$3,500.66
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
469
-25.27%
$461.00
1985 Topps
Mario Lemieux #9
stars
952
-36.03%
$991.51
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
384
N/A
$1,196.04
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
10
N/A
$32.36k
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
164
N/A
$1,825.00
1985 O-Pee-Chee
Mario Lemieux #9
73
N/A
$11.91k