Kobe Bryant


1996 Topps Chrome
Kobe Bryant #138
1,169
+149.20%
$5,499.00
1996 Ultra
Kobe Bryant #52
N/A
+147.38%
$52.00
1998 Fleer Tradition
Kobe Bryant #1
N/A
+114.08%
$135.00
1996 Collector's Choice
Kobe Bryant #LA2
975
+85.70%
$560.00
2014 Prizm
Kobe Bryant #8
137
+78.25%
$300.00
1997 Topps Chrome
Kobe Bryant #171
N/A
+62.06%
$83.50
1996 UD3
Kobe Bryant #19
605
+60.53%
$380.00
1996 Stadium Club
Kobe Bryant #R9
270
+60.28%
$1,100.00
2019 Prizm
Kobe Bryant #8
1,846
+60.00%
$32.00
1996 Upper Deck
Kobe Bryant #R10
256
+59.76%
$155.25
1997 Fleer
Kobe Bryant #2
N/A
+58.58%
$734.24
1997 E-X2001
Kobe Bryant #4
N/A
+50.81%
$130.00
1998 Fleer Tradition
Kobe Bryant #1
N/A
+49.85%
$450.00
2019 Prizm
Kobe Bryant #8
446
+48.66%
$156.25
1996 Flair Showcase
Kobe Bryant #31
116
+48.19%
$1,500.00
2014 Prizm
Kobe Bryant #8
82
+46.80%
$120.00
1997 Metal Universe
Kobe Bryant #81
632
+45.63%
$99.99
2020 Hoops
Kobe Bryant #19
N/A
+44.81%
$28.00
1996 Finest
Kobe Bryant #74
N/A
+42.92%
$995.00
2015 Prizm
Kobe Bryant #182
65
+41.36%
$220.50
1996 Topps Chrome
Kobe Bryant #138
1,169
+149.20%
$5,499.00
1996 Ultra
Kobe Bryant #52
N/A
+147.38%
$52.00
1998 Fleer Tradition
Kobe Bryant #1
N/A
+114.08%
$135.00
1996 Collector's Choice
Kobe Bryant #LA2
975
+85.70%
$560.00
2014 Prizm
Kobe Bryant #8
137
+78.25%
$300.00
1997 Topps Chrome
Kobe Bryant #171
N/A
+62.06%
$83.50
1996 UD3
Kobe Bryant #19
605
+60.53%
$380.00
1996 Stadium Club
Kobe Bryant #R9
270
+60.28%
$1,100.00
2019 Prizm
Kobe Bryant #8
1,846
+60.00%
$32.00
1996 Upper Deck
Kobe Bryant #R10
256
+59.76%
$155.25
1997 Fleer
Kobe Bryant #2
N/A
+58.58%
$734.24
1997 E-X2001
Kobe Bryant #4
N/A
+50.81%
$130.00
1998 Fleer Tradition
Kobe Bryant #1
N/A
+49.85%
$450.00
2019 Prizm
Kobe Bryant #8
446
+48.66%
$156.25
1996 Flair Showcase
Kobe Bryant #31
116
+48.19%
$1,500.00
2014 Prizm
Kobe Bryant #8
82
+46.80%
$120.00
1997 Metal Universe
Kobe Bryant #81
632
+45.63%
$99.99
2020 Hoops
Kobe Bryant #19
N/A
+44.81%
$28.00
1996 Finest
Kobe Bryant #74
N/A
+42.92%
$995.00
2015 Prizm
Kobe Bryant #182
65
+41.36%
$220.50