Giannis Antetokounmpo


2013 Panini
Giannis Antetokounmpo #194
1,348
+36.91%
$159.50
2019 Donruss
Giannis Antetokounmpo #11
251
+44.79%
$149.99
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
625
+55.88%
$437.81
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
2,212
+17.20%
$264.99
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
252
-10.00%
$2,250.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
266
-31.82%
$375.00
2013 Prestige
Giannis Antetokounmpo #175
847
+3.83%
$420.50
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
477
+27.38%
$165.75
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
1,267
+8.64%
$773.51
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
1,087
+6.89%
$98.44
2019 Donruss
Giannis Antetokounmpo #19
N/A
+12.93%
$61.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
2,007
+18.48%
$543.50
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
stars
2,680
+2.13%
$1,478.08
2018 Revolution
Giannis Antetokounmpo #41
321
+107.14%
$62.14
2013 Court Kings
Giannis Antetokounmpo #125
N/A
+0.80%
$285.50
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
864
+3.34%
$465.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
N/A
-59.94%
$200.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
23
+0.22%
$5,500.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
82
+0.06%
$600.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
14
+14.75%
$2,906.00
2013 Panini
Giannis Antetokounmpo #194
1,348
+36.91%
$159.50
2019 Donruss
Giannis Antetokounmpo #11
251
+44.79%
$149.99
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
625
+55.88%
$437.81
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
2,212
+17.20%
$264.99
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
252
-10.00%
$2,250.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
266
-31.82%
$375.00
2013 Prestige
Giannis Antetokounmpo #175
847
+3.83%
$420.50
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
477
+27.38%
$165.75
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
1,267
+8.64%
$773.51
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
1,087
+6.89%
$98.44
2019 Donruss
Giannis Antetokounmpo #19
N/A
+12.93%
$61.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
2,007
+18.48%
$543.50
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
stars
2,680
+2.13%
$1,478.08
2018 Revolution
Giannis Antetokounmpo #41
321
+107.14%
$62.14
2013 Court Kings
Giannis Antetokounmpo #125
N/A
+0.80%
$285.50
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
864
+3.34%
$465.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
N/A
-59.94%
$200.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
23
+0.22%
$5,500.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
82
+0.06%
$600.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
14
+14.75%
$2,906.00